FRANCHISE & INT. MASTER FRANCHISE

Som franchisetagare till Salads and Smoothies får du, utöver tillgången till varumärket Salads and Smoothies, tillgång till all den kompetens och erfarenhet vi samlat på oss under många år inom restaurangbranschen. Vi erbjuder dessutom en gedigen struktur som säkerställer att du som franchisetagare skall känna dig trygg i ditt dagliga arbete. Detta är en självskriven punkt för oss. Idag finns det 8 st enheter, varav 5 i Malmö och resterande i Helsingborg, Falkenberg och Oskarshamn. Den första startade vi i Malmö 2009.

Utbildning
Salads and Smoothies franchisetagare och deras anställda får utbildning såväl initialt som fortlöpande.

Support

Salads and Smoothies delar med sig av sin erfarenhet i alla områden inför öppning av din restaurang.

Marknadsföring 
En stor fördel med att vara med i en kedja är att marknadsföringen blir kostnadseffektiv. Restaurangerna är vår främsta marknadsföringskanal men även hemsida och centrala kampanjer är viktiga byggstenar.

Skylt- och designprogram
Salads and Smoothies erbjuder komplett skyltnings- och designmaterial till alla butiker som ingår i kedjan. Våra menyer styrs digitalt på våra tv-skärmar och anpassas under året i samband med våra kampanjerbjudanden.

Webbsida/intranät/blogg
Via hemsidan når vi ut till våra kunder och allmänheten, och intranätet används för kommunikation till franchisetagare och personal. Anvisningar och instruktioner för hur man driver en butik finns dokumenterade i vårt intranät och det ger dig som franchisetagare en större trygghet i den dagliga driften.

Som franchisetagare till Salads and smoothies får du bland annat:

 • Projektledning vid uppstart
 • Stöd att planera, starta och utveckla din verksamhet
 • Tillgång till vår samlade kunskap
 • Ett nätverk att dela erfarenheter med
 • Gemensamt kassasystem
 • Färdigt samarbetsavtal med leverantörer av utvalda produkter
 • Utbildning
 • Löpande support
 • Gemensam marknadsföring
 • Produktutveckling
 • Konferenser och möten med andra franchisetagare
 • Enkel drift
 • Vinnare utav Arla guldko 2012 är (”Bästa snabbmål”)

Som franchisetagare till Salads and smoothies bör du:

 • Ha en stabil ekonomi
 • Ha eget kapital samt möjlighet till ytterligare finansiering
 • Vara en driven entreprenör
 • Tycka om att möta och umgås med många och olika människor.
 • Drivas av att ge bra service och göra kunderna nöjda.
 • Vara utåtriktad och social.
 • Vara punktlig och noggrann.

Finansiella förutsättningar:

Verksamheten skall drivas i ett aktiebolag. Du står för byggkostnader samt inköp av inventarier och utrustning.
Investeringens storlek är främst beroende på den aktuella lokalens beskaffenhet. Det kan handla om allt mellan 500 000 - 1 500 000 kr.
Royalty: 5 % på försäljningen
Marknadsföringsavgift: 1 % på försäljningen
Signing fee: 100 000 kr

Kontakta Alexander Zinnert, 070-868 55 45 (alexander.zinnert@saladsandsmoothies.se) eller
Roger Olsson, 0761-840533 (roger.olsson@saladsandsmoothies.se), på Salads and smoothies för mer information.

IN ENGLISH

INTERNATIONAL MASTER FRANCHISE OPPERTUNITY

At Salads and Smoothies we’re always looking for opportunities to bring our fantastic concept to even more people. So why not enhance your business by joining us as a franchise partner? You can incorporate a full Salads ands Smoothies store into your business as a corporate franchisee or even take the Salads and smoothies brand internationally. We’re there for support, and to ensure that your customers will always enjoy the quality food and stylish ambience of the authentic Salads and smoothies stores.

We want potential partners that are experienced at franchising brands within their market and use their local knowledge, strategic skills and customer focus to increase the presence of the quality Salads and smoothies brand all over the world.

For our international development we are looking to award master franchise rights to established businesses who have experience in franchising other brands within their market using local industry knowledge, with access to property and capital.

Apply direct to: info@saladsandsmoothies.se